Ընկերության նորություններ

Quint Tech-ն այս տարի կազմակերպել է 6-րդ դասընթացը

2021-07-19

Չկան կանոններ առանց կանոնների. Քանի դեռ կան կանոններ և չափորոշիչներ, աշխարհը կարող է լինել ներդաշնակ և կանոնավոր, իսկ ձեռնարկությունները կարող են կառավարվել միայն այն դեպքում, երբ կան չափանիշներ։ Միայն ստանդարտ աշխատանքի, ուսուցման և ստանդարտների ներդրման միջոցով կարող է լինել ավելի ստանդարտացված կառավարում և լավ հենանիշային արտադրական գիծ: Ձեռնարկության առաջընթացն ու զարգացումը խթանելու նպատակով Quint tech-ը կազմակերպել է 6-րդ դասընթացը 2021 թվականին։ Ուսուցում հետևյալ 6 կետերով.
1. Բարելավել աշխատանքի արտադրողականությունը

2. Կրճատել թերի ապրանքների քանակը

3. Կրճատել արտադրության ժամկետը

4. Կրճատել ընթացիկ գույքագրումը

5.Խնայեք արտադրական տարածքը